Privacy Verklaring


In deze privacyverklaring van The Changemakers Academy omschrijven wij o.a. welke
persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Website bezoekers: IP adressen voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Klanten die zich registreren:
– Naam contactpersoon: om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen
spreken.
– Naam bedrijf: om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen
aan de wettelijke administratieverplichtingen.
– Adres bedrijf: om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen
aan de wettelijke administratieverplichtingen.
– E-mailadres: om u een bevestiging te sturen van de registratie op de website, om u
een factuur toe te zenden, om emailnieuwsbrieven te sturen als u zich daarvoor
heeft ingeschreven of u informatie toe te sturen.
– Telefoonnummer: om contact met u op te nemen bij eventuele vragen en voor het
maken van afspraken.
– Factuurgegevens: voor opleidingen/workshops/coaching, voor onze administratie,
om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
– Inhoud van eventuele (email) correspondentie, waaronder Facebook, LinkedIn: om
met u te corresponderen.

Aan wie geven jullie mijn gegevens door?
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig
zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

– Leveranciers: wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en
hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw
gegevens in België, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw
gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

– Accountant/boekhouder: de gegevens die op uw factuur staan moeten wij
doorgeven aan onze accountant of boekhouder.

– Juridisch adviseurs: bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw
gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische
procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die
noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.

– Overheidsinstanties: als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens
doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Geven jullie mijn gegevens door naar buiten de EER?
Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER)
opgeslagen, namelijk in België.

Plaatsen jullie cookies?
Ja, wij plaatsen cookies en andere informatie op uw computer, tablet, mobiele telefoon,
smartwatch of een ander apparaat waarmee u onze website bezoekt. Het gaat alleen om
functionele cookies. Kijk in onze cookieverklaring voor meer informatie.

Wat zijn mijn rechten?
U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste
gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen
en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing
heeft u altijd het recht van bezwaar. Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons
dat te laten weten (zie hieronder bij “wat als u vragen of klachten heeft?”). We zullen u tijdig
laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald
verzoek weigeren.

Wat als u vragen of klachten heeft?
Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op.

Kan deze privacyverklaring veranderen?
Ja. Deze privacyverklaring opgesteld op1 januari 2022. We behouden ons het recht om
deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zullen wij u
daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens,
zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.