Hoe heb jij leren leven?

Doel van deze les: 

 • Begrijpen wat het belang is van de karakterstructuren herkennen. 
 • Begrijpen hoe je karakter gevormd wordt door allerlei factoren uit je systeem van herkomst. 
 • Je eigen eerste sporen onderzoeken binnen je karakterstructuur. 

Karakterstructuren - Krassen op de ziel

Vanuit de psychoanalytische theorie van S. Freud ontwikkelde Wilhelm Reich, een van zijn leerlingen, de aanvankelijk vijf basiskarakterstructuren. Pas later werd er door bio-energeticadoor Alexander Lowen een zesde structuur aan toegevoegd. 

 • De Schizoïde of Afwezige structuur
 • De Orale of Behoeftige structuur
 • De Vervloeiende of Symbiotische structuur
 • De Opofferende of Masochistische structuur
 • De Psychopathische of Opgetilde structuur
 • De Rigide of Presterende structuur. 

Welke structuur je voornamelijk ontwikkelt,  hangt af van de aard van de traumatische situatie en vooral van de leeftijd waarop het kind ermee geconfronteerd wordt. Ook trauma uit vorige generaties wordt meegenomen in het emotionele DNA. 

Een karakterstructuur bestaat uit een samenhang van lichamelijke en psychische kenmerken, standpunten en gedragspatronen. Zowel spierspanning, ademhaling, energiehuishouding, overtuigingen en gedrag valt beter te begrijpen wanneer we het benaderen van hieruit.

Gevoelens zijn meestal een reactie zijn van het individu op pijnlijke situaties uit het verleden, op het systeem van herkomst.

Je beschermt jezelf met de opgebouwde structuur, op die manier verschuil je jezelf achter een pantser, een masker. Dat is je verdedigingsstrategie, zo hield jij je je hele leven lang staande.

Het doel van de bio-energetica is het herstel van de harmonie tussen lichaamshouding, beweging, ademhaling, gevoel, woorden en daden.

Hierdoor krijgt de cliënt een groter zelfbewustzijn en zelfexpressie waardoor ze weer contact krijgen met hun oorspronkelijke, natuurlijke essentie. 

Ons hoofd is het vergeten, maar ons lichaam niet.

Wie ben je eigenlijk?

De Schreeuw geeft de Schizoïde karakterstructuur mooi weer. Diepgewortelde angst om hier te zijn.

Herlees je antwoorden opnieuw. Zoom uit. 

 • Welke woorden vallen je op? 
 • Waar gaat dit eigenlijk over? 
 • Wat heeft er echt een impact op wie je vandaag bent? 
 • Welke verantwoordelijkheid heb jij hierin? 
 • Wat kost het je om dit te doen? 
 • Wat ga je doen met deze informatie? 
 • Wil je dit patroon nog langer in stand houden? Waarom wel? Waarom niet?

ZOOM-call