Onveiligheid

Doel van de les: 

  • Ervaren wat onveiligheid voor je betekent. 
  • Ervaren hoe je lichaam reageert op onveiligheid. 
  • Eigen overtuigingen rond onveiligheid herkennen en kaderen. 

Onveiligheid, ons lichaam weet het....

Opdracht 1: Uitzoomen

Onveiligheid. Teken een kleine cirkel op een blad met in het midden het woord ‘onveiligheid’. 

Wat betekent onveiligheid voor jou? Schrijf het woord in een volgende, grotere cirkel. 

Wat betekent dit woord voor jou? Zoom uit, teken een nog grotere cirkel errond, en schrijf het woord er in. 

Herhaal dit tien keer. Wat is de essentie van onveiligheid voor jou? 

Opdracht 2: Onderzoek dit voor jezelf